Close

De stichting

De Stichting Netwerk Levensvragen Leiden is op 7 mei 2015 opgericht.

De doelstelling van de stichting luidt:

  • het financieren en realiseren van extramurale zorg voor burgers van de stad Leiden die geestelijke nood kennen. Geestelijke nood is de behoefte aan hulp die optreedt in situaties of crises die te maken hebben met ziekte en gezondheid,  verlies en eenzaamheid, dood en leven.

Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • een consulent levensvragen aan te stellen om de zorg te realiseren.
  • zorg te verlenen bestaande uit professionele advisering, ondersteuning en begeleiding op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en religie, alsmede al wat dat daartoe bevorderlijk kan zijn.

Donaties

De stichting Netwerk Levensvragen Leiden (NLL)  is een organisatie  die  geen  winstoogmerk heeft. Er  is één  betaalde  kracht, de consulent. De  bestuursleden  doen  hun  werk voor de Stichting  NLL  onbezoldigd. Voor de kosten van de consulent ontvangt de Stichting een  subsidie van de Gemeente Leiden en de Stichting Zorg en Zekerheid. Voor  de overige  activiteiten is  de Stichting NLL  afhankelijk van giften en donaties.

Draagt u de doelstelling van de Stichting Netwerk Levensvragen Leiden een warm hart toe en wilt u het werk van de stichting steunen?
Uw bijdrage is zeer welkom! U kunt een bedrag overmaken naar:
Rabobank NL76 RABO 0304 0776 82,
onder vermelding van: ‘donatie Stichting Netwerk Levensvragen Leiden’.

De Stichting NLL heeft bij  de Belastingdienst een aanvraag  ingediend om erkend te worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Om het  voor  personen en instellingen  mogelijk te maken aan een  ANBI te doneren krijgt de ontvangende organisatie van  de belastingdienst een zogenaamde Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN toegewezen.  Het  RSIN van de Stichting Netwerk Levensvragen Leiden is: 855170347

X
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook