Close

Overlijdensbericht Kea Fogelberg

In Memoriam Kea Fogelberg 1950-2021.

Op woensdag 14 april ontvingen we het droevige bericht dat ons mede bestuurslid Kea Fogelberg was overleden.

Kea was een sprankelende en bevlogen persoonlijkheid met een groot hart en een scherp oog voor mensen die zich in moeilijke situaties bevinden.

Kea studeerde in 1977 af als arts aan de universiteit Leiden. In 1979 vestigde zij zich als zelfstandig huisarts in de plaats waar ze was afgestudeerd. Ze beoefende het huisartsenvak in zijn volle omvang . Ze begeleidde haar patiënten letterlijk van de wieg tot aan het graf. Ze vond dat de verloskunde een belangrijk onderdeel van haar vak was; dat gold ook voor de begeleiding van patiënten bij wie geen hoop meer op genezing was.
In 1990 kwam ze tot de conclusie dat het doen van bevallingen onmogelijk meer te combineren was met de dagelijkse drukte van haar huisartsenpraktijk. Hoezeer ze het ook betreurde, vanaf dat moment liet ze de bevallingen over aan de verloskundigen.
Continuïteit van de zorgverlening stond bij Kea hoog in het vaandel; zo gaf ze ze aan de familie van terminale patiënten haar privé telefoon nummer zodat ze 24 uur per dag bereikbaar was.

Kea kreeg steeds meer belangstelling voor de zorg aan mensen in de laatste levensfase. Ze voltooide in 2007 een opleiding tot consulent in de palliatieve terminale zorg. Ze was een steunpilaar voor menig huisarts die met vragen zat die te maken hadden met de zorg aan patiënten in hun laatste levensfase. Dit deed ze ook in haar functie als SCEN arts: Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland.

Na haar pensionering in 2014 bleef Kea Fogelberg zeer actief; ze was een “huisarts, nooit in ruste”. Kea merkte dat huisartsen in hun opleiding eigenlijk te weinig handvatten kregen aangereikt in het omgaan met stervende patiënten. Ze maakte speciaal voor huisartsen in opleiding een ontroerende documentaire-film die in 2019 in première ging en die de titel “CONTACT” kreeg. Hierin wordt huisarts Ruud van Randeraat gedurende 9 weken gevolgd in zijn begeleiding van een terminale patiënte.

In 2017 was Kea Fogelberg toegetreden tot het bestuur van de Stichting Netwerk Levensvragen Leiden. Kea was een vrouw met ideeën; ze was creatief en een goede organisator. In november 2019 was Kea de drijvende kracht achter het symposium dat door het Netwerk werd georganiseerd: “Vragen die niet vragen om een antwoord”. Het symposium was een groot succes.

In het najaar van 2020 wilde Kea haar werkzaamheden voor het Netwerk Levensvragen op hold zetten. Ze voelde zich overwerkt en had het gevoel dat dit kwam door de veelheid van taken die ze op zich had genomen. Enige tijd later bleek dat ze leed aan een ongeneeslijke ziekte. Het deed haar veel verdriet dat ze al haar taken neer moest neerleggen, maar ze wist dat ze geen andere keus had. Ze heeft de laatste maanden kunnen doorbrengen in haar vertrouwde omgeving in Zoeterwoude. omgeven door haar stiefkinderen die op een fantastische en liefdevolle wijze voor haar hebben gezorgd. Op 14 april 2021 is ze thuis rustig ingeslapen.

Kea was een inspirerend voorbeeld voor ons allen. We hebben als bestuur van de Stichting Netwerk Levensvragen Leiden zeer veel aan haar te danken.

We zullen Kea heel erg gaan missen.

X
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook