Close

Opzet en werkwijze

Waarom is het Netwerk Levensvragen Leiden opgericht?

In de Nederlandse samenleving is er in korte tijd veel veranderd voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning of zorg. Waar moet je aankloppen als vragen over de zin van je leven niet meer een bijkomende zaak zijn maar je alledaagse bestaan bepalen? Wie kan je helpen wanneer je in geestelijke nood bent geraakt door ziekte, een verlies of de gevolgen van een crisis? Netwerk Levensvragen Leiden wil mensen met dergelijke vragen en problemen bereiken, opvangen en ondersteunen.

Wat bieden we cliënten?

Bij Netwerk Levensvragen Leiden kunt u aankloppen voor een gesprek met de consulent levensvragen. U ontvangt ondersteuning in een of enkele gesprekken en kunt daarna doorverwezen worden, als u dat wenst. De consulent is een geestelijk verzorger, dat wil zeggen een gekwalificeerd hulpverlener voor mensen met vragen over de zin van hun leven, al dan niet van religieuze aard.

Hoe werkt het?

Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek kunt u de consulent levensvragen benaderen. Ook andere hulpverleners kunnen hierin bemiddelen. De consulent maakt een afspraak met u en komt bij u langs voor een eerste gesprek. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op een locatie die u samen heeft uitgekozen. Er volgen eventueel meerdere gesprekken tot een maximum van vijf gesprekken. Daarna bekijkt u samen met de consulent of er verdere hulp nodig is. Als dat zo is dan verwijst de consulent u naar anderen die hulp bieden op het terrein van zingeving en geestelijke zorg.

Wat kost het?

Aan een gesprek met de consulent levensvragen zijn geen kosten verbonden. Wanneer u doorverwezen wilt worden, hangt het van de doorverwijzing af of er kosten aan verbonden zijn.

Met wie werken we samen?

De consulent levensvragen werkt niet alleen. Er wordt samengewerkt met sociale wijkteams van de Gemeente Leiden, huisartsen en zorgorganisaties in Leiden. Verder bouwt de consulent aan een netwerk binnen Leiden, zodat doorverwezen kan worden naar andere geestelijk verzorgers, organisaties op het gebied van zingeving en religieuze instanties.

Van wie is Netwerk Levensvragen Leiden?

Het Netwerk Levensvragen Leiden is opgericht door een onafhankelijke stichting. De stichting werkt samen met de Gemeente Leiden en ontvangt gelden uit fondsen en donaties. Zij is er voor iedereen, ongeacht culturele identiteit of religieuze achtergrond.

X
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook