Close

Werkwijze

Wat bieden we cliënten?

Bij Netwerk Levensvragen Leiden kunt u aankloppen voor een gesprek met de consulent levensvragen. U ontvangt ondersteuning in een of enkele gesprekken en kunt daarna doorverwezen worden, als u dat wenst. De consulent is een geestelijk verzorger, dat wil zeggen een gekwalificeerd hulpverlener voor mensen met vragen over de zin van hun leven, al dan niet van religieuze aard.

Hoe werkt het?

Wanneer u behoefte hebt aan een gesprek kunt u de consulent levensvragen benaderen. Ook andere hulpverleners kunnen hierin bemiddelen. De consulent maakt een afspraak met u en komt bij u langs voor een eerste gesprek. Het gesprek kan bij u thuis plaatsvinden of op een locatie die u samen heeft uitgekozen. Er volgen eventueel meerdere gesprekken tot een maximum van vier gesprekken. Daarna bekijkt u samen met de consulent of er verdere hulp nodig is. Zo nodig kan de consulent u verwijzen naar anderen die hulp bieden op het terrein van zingeving en geestelijke zorg.

Wat kost het?

Aan de eerste vier gesprekken met de consulent levensvragen zijn geen kosten verbonden. In het vierde gesprek komt aan de orde of er meer gesprekken wenselijk zijn en welke kosten daaraan verbonden zullen zijn.
De stichting is voor haar activiteiten afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Een vrijwillige bijdrage wordt dus zeer op prijs gesteld.

Met wie werken we samen?

De consulent levensvragen werkt samen met sociale wijkteams van de Gemeente Leiden, huisartsen en zorgorganisaties in Leiden. Verder maakt de consulent deel uit van  een netwerk binnen Leiden, zodat doorverwezen kan worden naar andere geestelijk verzorgers, organisaties op het gebied van zingeving en religieuze instanties.

X
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook