Close

Waarom?

Waarom is het Netwerk Levensvragen Leiden opgericht?

In de Nederlandse samenleving is er in korte tijd veel veranderd voor mensen die behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning of zorg. Waar moet je aankloppen als vragen over de zin van je leven niet meer een bijkomende zaak zijn maar je alledaagse bestaan bepalen? Wie kan je helpen wanneer je in geestelijke nood bent geraakt door ziekte, een verlies of de gevolgen van een crisis? Netwerk Levensvragen Leiden is in 2015 opgericht door een onafhankelijke stichting om mensen met dergelijke vragen en problemen te bereiken, op te vangen en te ondersteunen.

Dit initiatief heeft ook elders tot navolging geleid. In 2018 is de problematiek door de minister van VWS erkend en zijn er gelden vrijgemaakt om deze zorg in ieder geval voor mensen boven de 50 jaar en voor mensen die zich in een palliatieve levensfase bevinden mogelijk te maken.

De stichting ontvangt haar gelden uit fondsen en donaties. Zij is er voor iedereen, ongeacht culturele identiteit of religieuze achtergrond.

 

X
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook